Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

i. Na základě těchto obchodních podmínek definujeme vztah mezi společností OROEXPERT s.r.o, společnost se sídlem na adrese Jinonická 804/80, 15800 Praha 5 – Košíře, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku České republiky pod IČO 03517365, jako prodávajícím a provozovatelem e-shopu www.oro-expert.com, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

ii. Naše výrobky se prodávají pouze kadeřnickým profesionálům. Před objednáním online musíte prokázat svůj status kadeřníka. Uplatňujeme jednotný přístup a nabízíme všem našim zákazníkům stejné služby. V určitých případech, přísně definovaných zákonem, a za přítomnosti platného DIČ uvedeného v systému „VIES“ (Systém výměny informací o DPH) Evropské komise může zákazník požadovat fakturaci bez DPH.

iii. Tyto podmínky se vztahují především na nákup zboží v našem e-shopu. Vztahují se také na nákup zboží na zákaznické lince.

2. Uzavření kupní smlouvy

i. Kupní smlouvu s námi můžete uzavřít na dálku prostřednictvím e-shopu nebo naší zákaznické linky.

ii. V případě kupní smlouvy uzavřené na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním na e-shopu nebo prostřednictvím zákaznické linky návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 21 dnů a její přijetí potvrdíme e-mailem. Kupní smlouva bude poté uzavřena přijetím návrhu ve formě zaslání objednaného zboží. O odeslání zboží vás budeme informovat e-mailem.

iii. Zboží dodáváme pouze v množství obvyklém pro spotřebu jednoho kadeřnického salonu. Ve zvláštních případech (zejména v případě slev nebo výprodejů) jsme oprávněni určit maximální množství, které můžeme dodat.

3. Odstoupení bez udání důvodu

i. Ze zákona máte právo do 14 dnů od dodání zboží odstoupit od smlouvy uzavřené na e-shopu nebo po telefonu bez udání důvodu. V naší společnosti je každý kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od dodání zboží.

ii. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě. Nejlepší způsob, jak to udělat, je kontaktovat nás na adrese info@oro-expert.com.

iii. V případě, že od smlouvy odstoupíte, vrátíme vám kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od dodání zboží máte rovněž nárok na náhradu nákladů na doručení ve výši odpovídající nejméně nákladnému nabízenému způsobu doručení. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy vám vrátíme pouze kupní cenu zboží. Výše uvedené prostředky budou vráceny bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. V souladu se zákonem však můžeme s platbou počkat, dokud zboží nevrátíte. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny, nedohodnou-li se strany jinak.

iv. Bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení, byste měli zaslat zboží společnosti OROEXPERT s.r.o., Jinonická 804/80, Praha 5, 15800. V takovém případě ponesete náklady spojené s vrácením zboží.

v. Vezměte prosím na vědomí, že ze zákona ponesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace se zbožím jiným způsobem, než je nutné, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. (např. pokud používáte několik tub stejných odstínů našich barev). Vezměte prosím také na vědomí, že nejste oprávněni odstoupit od smlouvy v případě zboží, které bylo vyňato z jeho obalu a které nelze z hygienických důvodů vrátit do obalu.

4. Reklamace

i. Pokud zboží vykazuje při dodání vadu, můžeme se dohodnout na odškodnění formou voucheru. Máte rovněž právo požadovat odstranění vady formou náhradní dodávky nebo opravy. V případě, že je odstranění vady pro nás nemožné nebo nepřiměřené, máte právo požadovat slevu z kupní ceny a pokud je vada významná, můžete také odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva budete mít také v případě, že se taková vada projeví později.

ii. Budeme odpovědní za vady zboží, pokud se vady projeví do dvou let od dodání zboží nebo před uplynutím doby uvedené na obalu.

iii. Zboží je považováno za vadné, zejména pokud nemá obvyklé nebo prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, nesplňuje zákonné požadavky nebo nebylo dodáno ve sjednaném množství. Vezměte prosím na vědomí, že zvýšená citlivost nebo alergická reakce na dodávané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec vaší objednávky, nelze považovat za vadu zboží. Fotografie zboží na našem e-shopu jsou pouze ilustrativní a nepředstavují závazné vyobrazení vlastností zboží.

iv. Na jakékoli dotazy týkající se stížností rádi odpovíme na e-mailové adrese info@oro-expert.com. Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu OROEXPERT s.r.o. Jinonická 804/80, Praha 5, 158 00.

v. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení nebo zamítnutí, vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv. Můžeme vás také kontaktovat telefonicky.

vi. O reklamaci rozhodneme neprodleně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nepřesáhne obvykle 30 dní. V opačném případě máte právo odstoupit od kupní smlouvy. Je nutné, abyste nám poskytli součinnost potřebnou ke splnění výše uvedeného časového limitu.

vii. V případě oprávněné reklamace poneseme náklady spojené s vrácením zboží.

5. Způsob platby a dodání

i. Způsob platby a doručení si můžete vybrat z možností, které nabízíme. Před odesláním objednávky vás budeme informovat o zvoleném způsobu platby a doručení a souvisejících nákladech.

ii. Aktuálně nabízené způsoby platby, dodání a jejich ceny naleznete zde.

iii. Vyhrazujeme si právo zajistit ve vybraných případech bezplatnou dodávku zboží.

6. Další informace

i. Našim zákazníkům poskytujeme různé slevy, dárkové a jiné poukázky. Jejich užívání se řídí pravidly, o kterých budeme zákazníka v každém jednotlivém případě informovat. Pokud není uvedeno jinak, lze každou slevu nebo dárkový poukaz použít pouze jednou a na jeden nákup lze použít pouze jeden poukaz stejného typu. Pokud není stanoveno jinak, slevy nelze kombinovat. V případě, že hodnota dárkového poukazu bude vyšší než hodnota celého nákupu, rozdíl se nepřenese do nového poukazu a nevyužitá částka se nevrací.

7. Obecné informace

i. V souladu se zákonem o evidenci tržeb je prodávající povinen vydat zákazníkovi účtenku. Prodávající je rovněž povinen registrovat prodej u správce daně online, v případě technické poruchy nejpozději do 48 hodin.

ii. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

iii. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Praha.

iv. Všechny ceny produktů a služeb jsou poskytovány včetně DPH platné v době zadání objednávky. V případě, že se sazba daně změní před uzavřením kupní smlouvy nebo před odesláním zboží, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.

v. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním elektronické daňové faktury. Faktura bude zaslána elektronicky e-mailem o odeslání vaší objednávky. Pokud chcete obdržet fakturu také v tištěné podobě, zašlete nám prosím zprávu a faktura bude zahrnuta do vaší zásilky spolu se zakoupenými položkami.

vi. Všechny ceny zboží, včetně akčních, jsou platné až do odvolání nebo do vyprodání zásob.

vii. Podmínky si můžete stáhnout zde.